Robusta Coffee

 • AP-1 G.1,2,3 Java, Lampung, Flores and Sulawesi Origin
 • EK-1 G.1,2,3 Java, Lampung, Flores and Sulawesi Origin
 • EK-1 G.4 60 & 80 Defect
 • EK-1 G.5 120 Defect
 • AP Spec ELB G.2 and G.3 350 BC, 425 BC and 450 BC
 • EK Spec ELB G.2 and G.3 350 BC, 425 BC and 450 BC
 • Java WIB-1 Small / Medium / Large Bean
 • Java MyFarmer, Sweet and Mild, Borobudur, Srikandi, Baron, Blue Wheel

Arabica Coffee

 • Sumatra DP G.1
 • Mandheling G.1
 • Gayo G.1
 • West Java Preanger, Malabar
 • Blue Java A/WP-1
 • Java Taman Dadar
 • Java Bondowoso A/WP-1
 • Bali DP G.1
 • Balinese Blue Moon
 • Bali Washed A/WP-1
 • Bali Kintamani Natural
 • Blue Flores Bajawa A/WP-1
 • Flores Bajawa Ngura
 • Blue Flores Manggarai A/WP-1
 • Sulawesi Toraja, Kalosi G.1
 • Good Aroma